SILWET GOLD

194.00 lei

Cantitate PRET/ buc, l, kg (fara TVA)

– LEI –

 1 litru  194
Categories: ,

Description

Descriere Produs

Proprietăți fizico-chimice: Produsul Silwet® Gold se prezintă sub formă de lichid limpede omogen, mobil de culoare galbenă. Produsul conține Polyalkyleneoxide modificat cu Heptamethyltrisiloxane.  Punct de topire – 50 °C, densitate 1,002 kg/m3. Punct de fierbere peste 150 °C, punct de aprindere 143 °C. Produsul se pretează la amestecul cu apă. Presiunea vaporilor neglijabilă.

Mod de acțiune: Silwet® Gold este un adjuvant de ultimă generație din categoria organosiliconilor numiți ”superspreaders”. Aceștia îmbunătățesc absorbția la nivelul stomatelor prin reducerea tensiunii active a soluțiilor apoase. Drept urmare soluția în care s-a adaugat Silwet® Gold pătrunde mult mai ușor și mai repede în interiorul părților verzi ale plantelor ducând în final la un mai bun efect al produselor din amestec.

Recomandări de utilizare: Surfactantul organosiliconic Silwet® Gold este un surfactant non-ionic care îmbunătățește acoperirea culturii de către soluția de stropit, aderența și penetrarea soluției în vegetație. Silwet® Gold reduce semnificativ tensiunea superficială a soluțiilor de stropit astfel încât se obține o acoperire mult îmbunătățită chiar și pe foliajul greu de umectat. Se poate utiliza în amestec în mașina de stropit în aplicările din agricultură. Înainte de utilizarea produsului în orice domeniu al agriculturii se recomandă un test de fitotoxicitate pe cultura pe care se va face aplicarea.  Rezultate slabe ale produsului Silwet® Gold pot fi datorate pH-ului soluției de stropit care este prea mare (peste 9) sau pre mic (sub 5). Performanțele optime se ating la un pH al soluției între 5 și 8. Soluția de stropit ce conține Silwet® Gold cu un pH în limitele menționate se va utiliza în 24 de ore de la preparare.

Timp de pauză: Se va respecta timpul de pauză recomandat pesticidului din amestec.

Rotația culturilor: Rotația culturilor nu este afectată, după aplicarea produsului până la semănatul altei culturi poate trece perioada recomandată pesticidului din amestec.

Pregătirea soluției: Înaintea aplicării oricărui pesticid toate echipamentele de amestec și de aplicare se curăță cu atenție. Urmați instrucțiunile de curățare de pe eticheta pesticidului. Umpleți mașina de stropit cu apă ½ până la 1/4. Adaugati pesticidul și/sau fertilizantul conform instrucțiunilor din etichetă sau în ordinea următoare:

– micrunutrienții și fertilizanții; – granule dispersabile (DF și WG); – suspensiile concentrate (SC); – pesticide solubile (SL și SP); – concentrate emulsionabile (EC).

Continuați agitarea soluției și umpleți masina de stropit ~90%. Adăugați Silwet Gold și amestecațti soluția pentru 1 – 2 minute cu agitare lentă și apoi normală. Adăugați restul de apă până la 100%. Pentru rezultate optime utilizați soluția în 24 de ore de la amestec.

Tehnica de aplicare: Produsul Silwet® Gold poate fi aplicat cu orice echipament terestru sau aerian evitând driftul soluţiei pe alte culturi. Cantitatea de apă este specifică fiecărei culturi variind de la 50 la 300 litri apă/hectar în funcţie de echipament, talia buruienilor pentru o cât mai bună îmbăiere a buruienilor cu recomandarea generală de reducere a volumului de soluţie cu 30-40% faţă de volumul utilizat în mod normal. Nu se va depăși la aplicare o concentrație mai mare de 0,15%.

Curățarea echipamentului: Înainte şi după tratament, se va spăla instalația de stropit cu atenţie.