NUPRID MAX AL 222 FS

151.00 lei

Cantitate PRET/ buc, l, kg (fara TVA)

– LEI –

1 litru 151
5 litri 148

Description

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE: NUPRID® MAX AL 222 FS este un produs condiţionat sub formă de suspensie apoasă concentrată, fină, omogenă, de culoare roşie, care conţine 12 g/l tebuconazol, substanţă activă din clasa fungicidelor triazolice, şi 210 g/l imidacloprid, substanţă activă din grupa insecticidelor chloronicotinyl. La depozitare prelungită, pot apare depuneri care, însă, printr-o agitare uşoară, revin în suspensie.

MODUL DE ACTIUNE: Aplicat pe seminţe, acţionează ca un produs sistemic, fiind absorbit prin rădăcini şi translocat în plante. Prin conţinutul de tebuconazol, acţionează preventiv şi curativ asupra agenţilor fitopatogeni care se transmit prin seminţe şi sol, protejând culturile de grâu, orz şi orzoaică faţă de unele din cele mai păgubitoare boli specifice cu, infecţie externă şi internă, cum sunt mălura comună şi fuzarioza la grâu, tăciunele zburător şi sfâşierea frunzelor la orz şi orzoaică. Prin conţinutul de imidacloprid, acţionează asupra dăunătorilor din sol şi de pe plante, asigurându-le o foarte bună protecţie faţă de mai mulţi dăunători care prejudiciază culturile de cereale păioase în prima parte a perioadei de vegetaţie. Acţiunea insecticidă a produsului se bazează pe efectul rapid asupra sistemului nervos al insectelor.

MODUL DE ÎNTREBUINŢARE: NUPRID® MAX AL 222 FS este omologat pentru tratarea seminţelor de grâu, orz şi orzoaică destinate însămânţărilor, pentru combaterea unor boli şi dăunători cu potenţial major de dăunare a culturilor de cereale păioase:

Cultura Agentul de dăunare

Doza
GRÂU, SECARĂ, TRITICALE Mălura comună şi mălura pitică (Tilletia spp)

Fuzarioza rădăcinilor, coletului şi plăntutelor   (Fusarium spp.)

Afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) în vederea prevenirii apariţiei fenomenelor de îngălbenire, piticire şi aspermie la grâu (Wheat dwarf virus)

2,5  l/t de sămânţă
Viermi sârmă (Agriotes spp.)
Larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebriodes)
ORZ, ORZOAICĂ Tăciunele zburător (Ustilago nuda)

Sfăşierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) în vederea prevenirii apariţiei fenomenelor de îngălbenire şi piticire a orzului de toamnă (Barley yellow dwarf)

2,5  l/t de sămânţă
Viermi sârmă (Agriotes spp.)
Larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebriodes)

TEHNICA DE APLICARE: Tratamentul seminţelor destinate însămânţărilor se face cu maşini echipate pentru tratarea semiumedă/umedă a seminţelor, trebuind să fie prevăzute cu dispozitive pentru agitarea continuă a conţinutului din rezervor, înainte şi pe tot parcursul operaţiilor de tratare, şi să fie bine reglate, pentru asigurarea dozelor recomandate/tona de sămânţă şi a unei bune şi uniforme acoperiri a seminţelor. Înainte de turnare în rezervorul maşinii de tratat, conţinutul ambalajului se agită bine pentru omogenizare. Ambalajul golit complet se clăteşte imediat de trei ori cu 2 l apă pentru fiecare clătire care se adaugă în rezervorul maşinii de tratat.

În funcţie de echipamentele din dotare şi de experienţa proprie, la doza de produs recomandată/tona de seminţe, se pot adăuga 4-6 l apă/t de sămânţă, luându-se în calcul şi apa adăugată de la clătirea ambalajelor golite.

Se recomandă ca tratarea seminţelor să se facă cât mai aproape de perioada optimă de însămânţare. La însăcuirea seminţelor tratate nu se vor folosi saci din folie de plastic, iar depozitarea, până la însămânţare se va face în spaţii uscate, bine ventilate, separat de seminţele destinate consumului sau procesărilor industriale. Sămânţa tratată nu se poate folosi de la un an la altul şi nu se poate utiliza în alte scopuri decât pentru însământări. Este interzis ca sămânţa tratată să fie folosită în hrana oamenilor, a animalelor sau pentru obţinerea unor produse de consum prin procesare industrială.