NUPRID AL 600 FS

382.00 lei

Cantitate PRET/ buc, l, kg (fara TVA)

– LEI –

 1 litru  382
 5 litri  380

Description

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE: NUPRID® AL 600 FS este un produs condiţionat sub formă de suspensie apoasă concentrată, fină, omogenă, de culoare roşie, care conţine 600 g/l imidacloprid, substanţă activă din clasa chimică chloronicotinyl. La depozitare prelungită, pot apare depuneri care, însă, printr-o agitare uşoară, revin în suspensie.

MODUL DE ACTIUNE: NUPRID® AL 600 FS este un insecticid sistemic cu acţiune de contact şi prin ingestie. Fiind aplicat pe sămânţă, este absorbit prin rădăcini şi translocat în plantele aflate în curs de răsărire şi creştere, asigurându-le o foarte  bună protecţie  faţă  de  mai  mulţi dăunători  care prejudiciază culturile agricole în prima parte a perioadei de vegetaţie. Acţiunea insecticidă a produsului se bazează pe efectul rapid asupra sistemului nervos al insectelor.

MODUL DE ÎNTREBUINŢARE: NUPRID® AL 600 FS este omologat pentru tratarea seminţelor destinate însămânţărilor, pentru combaterea unor dăunători majori la următoarele culturi şi doze de aplicare:

Cultura Agentul de dăunare

Doza
GRÂU,ORZ,

ORZOAICÄ‚

Afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopolosiphum maidis, Rhopolosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum) în vederea prevenirii apariţiei fenomenelor de îngălbenire, piticire şi aspermie la grâu (Wheat dwarf virus) şi de îngălbenire şi piticire a orzului de toamnă (Barley yellow dwarf) 0,6 l/t de sămânţă
Viermi sârmă (Agriotes spp.) 0,7 l/t de sămânţă
Larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebriodes) 1 l/t de sămânţă
RAPIŢĂ Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.) 6 l/t de sămânţă
PORUMB Gărgăriţa frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) 8 l/t de sămânţă
Viermii sârmă (Agriotes spp) 6 l/t de sămânţă
Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera) 10 l/t de sămânţă
FLOAREA SOARELUI Gărgăriţa frunzelor (Tanymecus dilaticollis) 10 l/t de sămânţă
Viermi sârmă (Agriotes spp.)

TEHNICA DE APLICARE: Tratamentul seminţelor destinate însămânţărilor se face cu maşini echipate pentru tratarea pe cale semiumedă/umedă a seminţelor, trebuind să fie prevăzute cu dispozitive pentru agitarea continuă a conţinutului din rezervor înainte şi pe tot parcursul operaţiilor de tratare, şi să fie bine reglate, pentru asigurarea dozelor recomandate şi a unei bune şi uniforme acoperiri a seminţelor. Înainte de turnare în rezervorul maşinii de tratat, conţinutul ambalajului se agită bine pentru omogenizare. Ambalajul golit complet se clăteşte de 3 ori, cu minim 250 ml apă/clătire, care se adaugă în rezervorul maşinii de tratat.

La grâu, orz şi orzoaică, în funcţie de echipamentele din dotare şi de experienţa proprie, la dozele de produs recomandate/tona de sămânţă, se pot adăuga 5-7 l apă/t de sămânţă, luându-se în calcul şi apa adăugată de la clătirea ambalajelor golite.

Se recomandă ca tratarea seminţelor să se facă cât mai aproape de perioada optimă de însămânţare. La însăcuirea seminţelor tratate nu se vor folosi saci din folie de plastic, iar depozitarea, până la însămânţare se va face în spaţii uscate, bine ventilate, separat de seminţele destinate consumului sau procesărilor industriale. Sămânţa tratată nu se poate folosi de la un an la altul şi nu se poate utiliza în alte scopuri decât pentru însământări. Este interzis ca sămânţa tratată să fie folosită în hrana oamenilor, a animalelor sau pentru obţinerea unor produse de consum prin procesare industrială.

COMPATIBILITATE: NUPRID® AL 600 FS este compatibil cu fungicidele omologate pentru tratarea seminţelor destinate însămânţărilor. Când se aplică în amestec cu fungicide şi/sau cu fertilizanţi starter lichizi (cum este MICROFERT–U), cantităţile de apă recomandate a fi adăugate/tona de seminţe trebuie reduse corespunzător, sau, după, caz, nu se mai adaugă, pentru evitarea consecinţelor negative ale supraumezirilor.